نویسنده = ����������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزییکپارچه خرید، حمل و توزیع در زنجیرهتأمین با در نظر گرفتن شرایط حمل‌ونقل مختلف

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 25-45

حسینعلی حسن‌پور؛ مرتضی جبله؛ محمدرضا قیاسی