نویسنده = �������� ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متقابل شهرت و ارزش ویژه فروشگاه‌های خرده‌فروشی بر وفاداری مشتریان

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 71-101

معصومه حسین زاده شهری؛ افسانه رجبی پور کشایه؛ ایمان قاسمی همدانی