نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 121-128

سیدعزیز رفعتی اصل؛ سپهر سیاحان