نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقلام تخصصی (مورد مطالعه؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 1-26

محمد رضا ابدالی؛ سیاوش نصرت پناه؛ منصور آجورلو؛ حسن صراف جوشقانی