نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ترکیبی عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز (موردمطالعه: شرکت ایران‌خودرو)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1397، صفحه 109-124

مهدی نصرالهی؛ محمدرضا فتحی؛ میلاد آقایی؛ محمد کریمی کلایه