نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر فرهنگ سازمانی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1397، صفحه 89-108

حسین نصیر زاده؛ محمد طالقانی؛ حمزه امین طهماسبی