نویسنده = ������ �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 27-44

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی