نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی و بهبود نظام تعیین تکلیف اقلام عمومی در سازمان های نظامی - انتظامی

دوره 18، شماره 68، بهار 1398، صفحه 1-33

سیاوش نصرت پناه؛ علی اصغر همدانی؛ محمد سیاسر