نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش میانجی خلق ارزش در رابطه بین مشارکت زنجیره تأمین با عملکرد سازمان ها

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 61-78

حسن رشیدی؛ مهتاب کرامتی زنگنه؛ فرشته قمری