نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 113-134

رضا حسینی؛ ساسان زارع؛ رضا رضا نژاد؛ روح اله نوروزی