نویسنده = �������������� ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 21-48

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ میلاد آقایی؛ احمد جعفر نژاد