نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 1-19

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ عبدالله حیدریه؛ اصغر آقایی