نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خرابی خوردگی استوانه موتور دیزل دریایی در دوره انبارداری

دوره 18، شماره 71، زمستان 1398، صفحه 59-69

سید وحید حسینی؛ علی اکبر ثقفی؛ عقیل کاظمی الموتی