نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرحسابرسی داخلی بر کارکردهای بودجه ریزی آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 18، شماره 71، زمستان 1398، صفحه 1-23

وحید رنگریز؛ محمد رضا ضابط؛ مجید عبادی؛ منصور روضه ای