نویسنده = ���������� (��������������)�� ������
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی نت جنگ‌افزارهای سبک در نیروی انتظامی

دوره 20، شماره 77، تابستان 1400، صفحه 1-36

محسن کمالی؛ رضا فریبا


2. چگونه بلوغ لجستیک را بهبود ببخشیم؟ یک نقشه راه برای صنعت خدمات

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 203-222

روح الله نصیری؛ رضا فریبا (مترجمان)


3. راهبردهای فرا سازمانی مقبولیت دهی به کار رفته توسط مدیران خرید

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 113-150

رضا فریبا؛ سیاوش نصرت پناه؛ بهمن رشیدی