نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی و بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی یک مرکز نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 71، زمستان 1398، صفحه 25-41

حسین ضیایی؛ مصطفی یوسف خواه؛ حسین عیسایی؛ فریبرز کریمی کاکاوندی