نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 103-120

شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ آوا محمدی


2. تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 97-121

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ لیلا سعیدی؛ محمد هادی سیفی