نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 57-73

محمد باقری منش؛ حسین فتح آبادی؛ بیژن ساعدی