نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل هیبرید تحلیل پوششی داده‌های پویا با ساختار شبکه‌ای جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 149-175

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین‌زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری