نویسنده = �������������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان به عنوان قابلیت پویا برکاهش اختلالات و بهبود عملکرد صنعت قطعه‌سازی

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 81-102

محمد رضا فتحی؛ تورج کریمی؛ مهدی لطف‌اله‌زادگان؛ سمیرا خانکی