نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی قابلیت های اینترنت اشیاء صنعتی در بهبود فرآیندهای سازمانی

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 57-86

محسن گرامی؛ بهنام درستکار یاقوتی؛ مینا رضا پناه