نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت سیستم استانداردسازی بر اساس تحلیل سوات(SWOT) موردمطالعه :یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 55-92

مهدی سپاسی زنگ آبادی؛ منصور جان محمدی؛ میثم باقری


2. پیاده‌سازی ابزار ناب 5s با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 211-230

منصور جان محمدی؛ غلامحسین غفاری؛ مهدی سپاسی زنگ آبادی (مترجمان)