نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش واسطه ای همکاری زنجیره تأمین در ارتباط بین فناوری اطلاعات و نوآوری در شرکت‌های تولیدی شهرکرد

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 145-174

میثم بابایی فارسانی؛ سجاد جعفرنژاد؛ شادی نظری وانانی