نویسنده = ���������� ������ ���������� (��������������)�� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیاده‌سازی ابزار ناب 5s با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 211-230

منصور جان محمدی؛ غلامحسین غفاری؛ مهدی سپاسی زنگ آبادی (مترجمان)