نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. چگونه بلوغ لجستیک را بهبود ببخشیم؟ یک نقشه راه برای صنعت خدمات

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 203-222

روح الله نصیری؛ رضا فریبا (مترجمان)