نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت سیستم استانداردسازی بر اساس تحلیل سوات(SWOT) موردمطالعه :یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 55-92

مهدی سپاسی زنگ آبادی؛ منصور جان محمدی؛ میثم باقری


2. بررسی و شناسایی ابعاد مدیریت زنجیره تأمین لارج در معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی تهران بزرگ

دوره 19، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 41-64

مهدی سپاسی زنگ آبادی؛ محمد مبینی؛ سیاوش نصرت پناه