نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شاخص‌های حرکات انضباط عملیاتی بر موفقیت عملیات نظامی- انتظامی

دوره 20، شماره 77، تابستان 1400، صفحه 57-79

اسماعیل خان احمدی؛ عبدالرضا مؤمنی