کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نقش میانجی خلق ارزش در رابطه بین مشارکت زنجیره تأمین با عملکرد سازمان ها

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 61-78

حسن رشیدی؛ مهتاب کرامتی زنگنه؛ فرشته قمری


2. ارزیابی عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 47-69

اصغر آقایی؛ حسین کولیوند؛ علی محمدی


3. بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 27-47

اصغر آقایی؛ محمدعلی اکبری؛ رضا طاهر باوفا


4. عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین در مؤسسات کوچک و متوسط و اثرشان بر عملکرد

دوره 15، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 157-187

راویندر کامار؛ راجش ک. سینگ؛ راوی شانکار