کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 7
3. بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 113-134

رضا حسینی؛ ساسان زارع؛ رضا رضا نژاد؛ روح اله نوروزی


4. بررسی میزان کارایی و اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاه های نظامی انتظامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1396، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ محمد رمضانی دره بیدی؛ روح اله نوروزی


5. عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین در مؤسسات کوچک و متوسط و اثرشان بر عملکرد

دوره 15، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 157-187

راویندر کامار؛ راجش ک. سینگ؛ راوی شانکار