کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 23
1. طراحی مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین صنایع خودروسازی

دوره 20، شماره 78، پاییز 1400، صفحه 103-128

محمد مهدی رحیمیان اصل؛ محمدحسن ملکی


2. مدل‌سازی تحلیل ریسک زنجیره تأمین آب شرب شهری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری – ساختاری

دوره 20، شماره 78، پاییز 1400، صفحه 129-152

مصطفی فرامرزی؛ سید حمیدرضا پسندیده؛ حمیدرضا ایزدبخش


4. بررسی تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان به عنوان قابلیت پویا برکاهش اختلالات و بهبود عملکرد صنعت قطعه‌سازی

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 81-102

محمد رضا فتحی؛ تورج کریمی؛ مهدی لطف‌اله‌زادگان؛ سمیرا خانکی


5. ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 57-73

محمد باقری منش؛ حسین فتح آبادی؛ بیژن ساعدی


6. نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تاب‌آوری زنجیره تأمین (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی)

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 1-25

محمد باقری منش؛ حسن کاویانی؛ مهدی حشمتی راد؛ حسنعلی حبیبی


7. ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 27-44

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی


9. برنامه‌ریزییکپارچه خرید، حمل و توزیع در زنجیرهتأمین با در نظر گرفتن شرایط حمل‌ونقل مختلف

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 25-45

حسینعلی حسن‌پور؛ مرتضی جبله؛ محمدرضا قیاسی


12. نقش زیرساخت‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأمین؛ مطالعه موردی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1395، صفحه 111-133

مهدی خیراندیش؛ علی بانیانی


13. عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین در مؤسسات کوچک و متوسط و اثرشان بر عملکرد

دوره 15، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 157-187

راویندر کامار؛ راجش ک. سینگ؛ راوی شانکار


16. ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 1-22

محمد خدابخشی؛ سجاد شکوهیار؛ فاطمه صمدی امین آباد


18. روش‌های اندازه‌گیری عملکرد سیستم لجستیک

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 109-128

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد حسن شاهرضا


19. ارائه مدل یکپارچه تولید، تأمین و توزیع جهت تعیین هزینه‌های زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 79-99

: مهراب رامک؛ وحید نیازی؛ بهروز پور ولی؛ احمد مسجدی