کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ارتباط میان برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مدیریت زنجیره تأمین با تحلیل مسیر

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 1-24

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ محمد رحمانی


4. زنجیره تأمین پاسخ‌گو: یک راهبرد رقابتی در سازمان‌های پیشرو

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 165-198

آنگاپا گوناسکاران؛ کی هونگ لای


6. بررسی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌ها

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 27-44

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ حشمت اله عسگری


7. مدیریت زنجیره تأمین محصول تازه با برون‌سپاری تدارکات به شرکت لجستیک نوع سوم

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 127-160

یعقوب رضایی؛ سینا خلیلی خمیران


8. بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 123-155

محمد خدابخشی؛ فتانه صلح دوست؛ رخساره رجعتی