کلیدواژه‌ها = لجستیک
تعداد مقالات: 13
2. عارضه‌یابی سیستم لجستیک سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور با رویکرد لجستیک ناب- چابک

دوره 17، شماره 64، بهار 1397، صفحه 1-20

فریبرز کریمی کاکاوندی؛ مهدی زارع زردینی؛ حسین عیسایی


5. بررسی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌ها

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 27-44

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ حشمت اله عسگری


6. نقش یکنواخت‌سازی در مدیریت زنجیره تأمین جیره غذایی کارکنان ناجا در شرایط بحران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 123-142

حسین رمضانی؛ علیرضا ابراهیم‌وند


7. بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های چابکی سیستم لجستیک

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 91-108

محمد حسن احمدی؛ میلاد آقایی


8. ارائه مدل یکپارچه تولید، تأمین و توزیع جهت تعیین هزینه‌های زنجیره تأمین

دوره 13، شماره 48، بهار 1393، صفحه 79-99

: مهراب رامک؛ وحید نیازی؛ بهروز پور ولی؛ احمد مسجدی


10. چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 155-178

کیه چون تان؛ عیسی شریفی؛ مسلم محمدی