کلیدواژه‌ها = استانداردسازی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی وضعیت سیستم استانداردسازی بر اساس تحلیل سوات(SWOT) موردمطالعه :یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 55-92

مهدی سپاسی زنگ آبادی؛ منصور جان محمدی؛ میثم باقری


4. بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 31-55

اصغر آقایی؛ عبدالرحمن کشوری؛ مجتبی قمی