موضوعات = تدارک و آماد رسانی
تعداد مقالات: 7
3. آسیب‌شناسی سیستم تأمین و توزیع اقلام غیرمتمرکز خوراکی مورد مطالعه یک مرکز نظامی - انتظامی

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 1-16

پیمان شفیعی؛ محمد مهدی مهتدی؛ حسن قربان پور


4. الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 1-19

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ عبدالله حیدریه؛ اصغر آقایی


5. بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 21-48

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ میلاد آقایی؛ احمد جعفر نژاد


6. ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 27-44

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی


7. بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 113-134

رضا حسینی؛ ساسان زارع؛ رضا رضا نژاد؛ روح اله نوروزی