موضوعات = ترابری ( حمل و نقل)
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی شاخص‌های حرکات انضباط عملیاتی بر موفقیت عملیات نظامی- انتظامی

دوره 20، شماره 77، تابستان 1400، صفحه 57-79

اسماعیل خان احمدی؛ عبدالرضا مؤمنی


2. بررسی مولفه های موثر در بهینه سازی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ولیعصر (عج)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 1-24

اصغر آقایی؛ محمود شوقی؛ هادی قربانی