موضوعات = سیستم های یکپارچه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی میزان موفقیت سامانه جامع تامین و توزیع اقلام تخصصی یک سازمان نظامی- انتظامی

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 25-56

رضا توکلی راد؛ روح‌الله تولایی؛ سید یاسر مدنی؛ احمد بی طرف


2. طراحی الگوی شبکه همکاری دانشی اثربخش در سازمان‌های تحقیقاتی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات صنایع دفاعی ج.ا ایران)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 87-126

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ سیدمهدی الوانی؛ محمدجواد کاملی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


3. بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1398، صفحه 113-134

رضا حسینی؛ ساسان زارع؛ رضا رضا نژاد؛ روح اله نوروزی