تعداد مقالات: 287

10. کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینه‌سازی سیستم ترابری

دوره 12، شماره 47، زمستان 1392، صفحه 1-30

سیاوش نصرت‌پناه؛ مجید رشیدی باجگانی


12. عوامل مؤثر در افزایش هزینه‌های تغذیه‌ای با رویکرد AHP

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

روح‌اله محمدی؛ ایمان آقایی


14. طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش درسازمانهای نظامی – انتظامی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1393، صفحه 1-37

سیاوش نصرت پناه؛ حامد فضل‌الله تبار


15. آسیب شناسی و بهینه سازی سیستم نگهداری اقلام آمادی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 1-26

سیاوش نصرت پناه؛ محمد احسانی فر


16. بررسی رعایت ضوابط مقررات مالی در خریدهای، آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ عیسی شریفی؛ علی خلیلی سوادکوهی


17. بررسی میزان تاثیرفروش خودرو‌‌های بلااستفاده خدمتی برخرید خودرودرناجا

دوره 14، شماره 52، بهار 1394، صفحه 1-36

اصغر آقایی؛ محمود شوقی؛ مسلم کاملی


18. آسیب‌یابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در خرید اقلام تغذیه‌ای سازمان‌های نظامی انتظامی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1394، صفحه 1-19

سیاوش نصرت پناه؛ علی‌اصغر همدانی؛ یعقوب علی خدمتگزار منصوری


19. ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 1-22

محمد خدابخشی؛ سجاد شکوهیار؛ فاطمه صمدی امین آباد


20. بررسی میزان اثربخشی روش‌های خرید اقلام سرمایه‌ای در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 1-21

علی‌اصغر انواری رستمی؛ محمود شوقی؛ مهدی آقاجانی


21. عارضه یابی زنجیره تأمین مواد غذایی لجستیک درسازمان های نظامی– انتظامی و ارائه راهکارهای بهینه

دوره 15، شماره 56، بهار 1395، صفحه 1-25

سیاوش نصرت پناه؛ حسین عیسایی؛ فریبرز امیری؛ سید حمید فتاحی


23. آسیب‌شناسی سیستم توزیع کالا در ناجا

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 1-25

سیاوش نصرت پناه؛ فرهاد رعنایی؛ شهرام قلی نژاد


25. بررسی میزان کارایی و اثربخشی خدمات ترابری مطالعه موردی یکی از دانشگاه های نظامی انتظامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1396، صفحه 1-22

سیاوش نصرت پناه؛ محمد رمضانی دره بیدی؛ روح اله نوروزی