الگوی بومی مراکز تعمیرات نیروی انتظامی

چکیده

هدف این مقاله، که برگرفته از تحقیق انجام یافته‌ای در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، طراحی‌ یک مدل بهینه برای مراکز تعمیرات خودروهای سبک ناجا است. دانستن این‌که در مراکز تعمیرات خودرویی باید چه شاخص‌هایی در نظر گرفته شود، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی سازمان بوده که این تحقیق سعی‌ در رفع آن دارد. برای این منظور استانداردهای کلیه خودروسازان موجود در ناجا شامل ایران خودرو، سایپا، اسنا، بنز و تویوتا به همراه استانداردهای وزارت صنایع و معادن از منابع مختلف اطلاعاتی جمع‌آوری شدند. با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی آن‌ها مشخص شد که می‌توان آن‌ها را به صورت 102 شاخص اثرگذار و در قالب شش مؤلفه کلی دسته‌بندی کرد. پرسش‌نامه‌ای به منظور جمع‌آوری نظرات خبرگان بر اساس این شاخص‌ها طراحی و در اختیار خبرگان این حوزه قرار داده شد. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از دو ملاک درصد توافق (آزمون توصیفی) و آزمون مربع کای (آزمون تحلیلی) استفاده شد. نتیجه به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌ها نشان داد که از بین 102 شاخص اثرگذار، تعداد 70 شاخص برای مراکز تعمیرات خودرویی ناجا الزامی، تعداد 17 شاخص، ضروری و تعداد 15 شاخص برای این مراکز، نامناسب یا غیر اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customized pattern for Police REPAIR CENTERS

چکیده [English]

The aim of this paper that has resulted from a research operated in Police is designing an optimum model for small automobile repair centers.
In this study we try to eliminate one of the most important problems of Police through founding the response of the following question;
Which criterions must we consider in repair centers?
So we gathered all existing automobile standards of Police including Iran KHODRO- SAIPA- SNA- BENZ- TOYOTA and as well as industrial ministry standards from various data centers.
According to studies we founded that we can categorize them into 102 effective criterions in six overall factors.
In order to receive experts point of views we provided and distributed an inquiry based on descriptive test and analytical test methods.
Results showed that seventy criterions were mandatory, seventeen of them were necessary and fifteen were not suitable for Police repair centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customized pattern
  • repair centers
  • small autos
  • Criterion