انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

معماری سازمانی، به عنوان طرح و قالبی از اجزا و عناصر سازمان و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، وظیفه‌ حفظ هماهنگی و ارتقای سطح یکپارچگی را در سازمان به عهده دارد. تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی، نیازمند وجود چارچوب یا استانداردی است که راهگشای مسیر تدوین باشد و چالش‌های احتمالی آن را کاهش دهد. مقاله حاضر به تشریح نحوه انتخاب چارچوب معماری سازمانی در مجموعه آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی پرداخته و با بهره گیری از فرا تحلیل‌های موجود در چارچوب‌های پرکاربردتر و نیز جمع‌آوری و واکاوی نقطه‌ نظرات خبرگانِ این مجموعه، چارچوب FEAF را به عنوان چارچوب برتر برای این سازمان معرفی و در تکمیل بحث و به منظور رفع نگرانی از کاستی‌های احتمالی چارچوب FEAF، یک چارچوب بومی نیز تدوین می‌نماید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های پژوهشی و کارکردی این تحقیق عبارتند از:
1. ایجاد ارتباط و پیوند بین حوزه‌های «لجستیک» و «معماری سازمانی» (برای اولین بار در کشور)؛
2. وابستگی بالای معیارهای ارزیابی چارچوب‌ها به مؤلفه‌های کسب و کار محور؛
3. جامعیت در معیارهای مورد تحلیل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting right enterprise architecture framework for Police logistics department

چکیده [English]

Enterprise architecture as the design & format of the components to communicate with each other, is responsible for maintaining the coordination & promotion of organizational integrity level.
Developing & implementing an organizational architecture, require a framework or standard that is developed & has potential to reducing its challenges.
This paper describes how enterprise architecture framework deals in Police logistics department.
By using existing meta-analysis in more applicable framework and also gathering and surveying Police experts point of views, FEAF framework is introduced for Police logistics and then in order to eliminating all the possible follows of FEAF framework, a customized framework are developed.
Some of the major features & functions of this research are as bellows:
1-here transplant relationship between certain domains and enterprise architecture (first in the country)
2- apprising criterion high dependence with business oriented components.
3- A comprehensive analysis of the criterion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise architecture
  • logistics
  • supply
  • decision making method