عوامل اعتمادساز در روابط با تأمین‌کنندگان، در شرایط بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

امروزه سازمان‌ها به توسعه‌ روابط نزدیک با تأمین‌کنندگان و به طور یکسان با مشتریان تشویق شده‌اند. شناخت و بررسی اعتماد در روابط زنجیره تأمین، درک بهتری از روابط و تعاملات بین تأمین‌کنندگان را موجب می‌شود. در این پژوهش سعی شده مؤلفه‌های «اعتمادسازی در روابط با تأمین‌کنندگان» در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون تحقیق و پاسخگویی به سؤالات، از آزمون «فریدمن» استفاده شد. برای انجام تحقیق، پس از مرور ادبیات و مصاحبه و شناسایی مؤلفه‌ها، پرسش‌نامه خبره سنجی جهت تعیین مؤلفه‌ها، بین 20 نفر از خبرگان مرکز خرید و خبرگان دانشگاه توزیع شد.
نتایج نهایی تحقیق، 12 عامل مؤثر بر اعتماد در روابط با تأمین‌کنندگان را تأیید کرد. عوامل تأثیرگذار بر اعتماد عبارتند از: وفاداری، فن‌آوری اطلاعات، جهت‌گیری بلند مدت روابط، مؤلفه مالی، ارتباطات، تحویل بهنگام، مجاورت مکانی، صداقت، پیوستگی روابط، انعطاف‌پذیری، مدت روابط، همکاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trust Maker Factors in relationships with suppliers, in the crisis situations caused by recession at the Police Purchase Center of logistics department

چکیده [English]

Nowadays organizations are encouraged to develop closer relationships with suppliers and customers alike. Cognition and studying of trust in the relationship chain lead to a better understanding of the relationships between suppliers. In this regard, in this study, “trust building in relationships with suppliers” factors are examined at the Police Purchase Center of logistics department. "Friedman" Test was used to examine the research and answer questions. After reviewing the literature and interviews, and identifying the factors, the expert surveying questionnaire were distributed between 20 experts of the shopping center and university to determine the factors.
Final results of the study has confirmed twelve factors affecting trust in relationships with suppliers including: loyalty, Information Technology, long-term orientation relationships, financial factors, communication, timely delivery, spatial contiguity, integrity, continuity of relationships, flexibility, term of relations, cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable relationships with suppliers
  • Trust
  • Commitment
  • satisfaction
  • Police Purchase Center of logistics department