مدیریت کیفیت جامع و بررسی نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین ناجا

چکیده

هدف از تهیه این مقاله بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در کارکردهای زنجیره تأمین ناجا است. کیفیت یک مقوله وسیع و متغیر است که به یک موضوع راهبردی تبدیل شده و متأثر از عوامل متعدد درون‌سازمانی مثل نحوه مدیریت سازمان، به ‌روز نمودن فرآیندها در جهت انطباق با نیازمندی‌های جدید مصرف‌کنندگان، مدیریت منابع سازمان، تأمین زیرساخت و مواد‌اولیه مناسب و افزایش کارایی آن‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای کارکنان سازمان، تأمین‌کنندگان و‌ جامعه‌ می‌باشد. همچنین مدیریت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، که در عمل زنجیره تأمین و تحقق کیفیت را در سازمان شکل می‌دهند، باید مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر عوامل محیطی متغیر و پیچیده‌ای نیز همچون شرایط اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای، سازمان را به این چالش وا می‌دارد که آیا شناخت مناسبی از سطح کیفیت مورد انتظار داشته و دارد؟ و آیا با وضعیت فعلی در آینده تضمینی برای حفظ بقای سازمان در عرصه خدمت وجود دارد؟
مدیریت کیفیت جامع الزام می‌کند که برای کارآمد کردن کامل سیستم یک سازمان، هر یک از بخش‌ها و اجزای آن باید با هماهنگی سایر اجزا و بخش‌ها کار کند، زیرا هر فرد و هر فعالیتی بر سایر افراد و فعالیت‌ها اثر می‌گذارد و همچنین از آن‌ها تأثیر‌ می‌پذیرد و در نتیجه باعث از بین بردن ضایعات و تلفات از طریق درگیر ساختن همه افراد در بهتر‌ کردن روش‌های انجام کارها‌ و فعالیت‌ها‌ می‌شود.
بدیهی است در چنین شرایط پیچیده‌ای نهضت کیفیت خواهی مشتریان و کیفیت‌جویی تولید‌کنندگان به سهولت قابل بیان نباشد. به همین‌ دلیل برای رسیدن به نتایج موفق و برآورده شدن خواسته‌های استفاده‌کنندگان، تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، ایجاد‌ مدیریتی به‌نام «مدیریت کیفیت جامع» نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of total quality management (TQM) in the supply chain functions of Police

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the role of total quality management on supply chain performance of Police. Quality is a wide and variable issue and become a strategic issue that affects multiple internal factors such as organizational management, processes updating in conformity with the new requirements of users, enterprise resource management, providing of infrastructure and raw materials and increasing their efficiency and creating added value for employees, suppliers, and society. In addition the human resource management as the most valuable asset of the organization that forms the supply chain and achieving quality should be considered. On the other hand, also the varied and complex environmental factors such as economic, political and regional conditions lead organizations to the challenge that has the organization an appropriate level of expected quality? And with the current situation are there guarantee in order to the organization survival in service field or not?
TQM states that for entire efficiency of system, each of the sections and its components must work in concert with other components and parts .Because every person and activity effects on other people and activities, as well as affect them and Resulting in the elimination of waste and losses by involving all persons in improving the ways of doing things and activities.Obviously, in such a complex condition, movement of customers and producers quality demanding is not easily explained.in order to achieve to successful outcomes and meet the demands of the recipients of services and producers and services providers it is necessary to establish TQM as a management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Quality
  • Quality Management
  • Supply Chain Expert of nutrition and diet therapy
  • The chief of the bureau of development and standards of applied research