مدیریت تأمین از نگاه یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی

چکیده

در چند سال اخیر دیده شده که شناسایی ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی مثل روابط موجود در‌ زنجیره‌ تأمین افزایش یافته است. هدف این مقاله نگاه دیگر به مدیریت تأمین است، مبنی بر این حقیقت که مدیریت زنجیره تأمین سنتی، به مشتریان لجستیک نسبت به خود ارائه‌دهندگان خدمات توجه بیشتری میکند. این مقاله با استفاده از چهار منبع نشان میدهد چگونه یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی با ایدهها و ساختارهای متفاوت نسبت به‌ مشتریانش در سه سرزمین مختلف مواجه است. بررسی منابع به وجود آمده و منابع ترکیبی برگزیده، کشش‌ و‌ ‌جاذبه‌ای میان ارائه‌دهنده‌ خدمات لجستیکی و‌ مشتریان او به وجود میآورد. بازگشودن لجستیک از ساختارهای زنجیره‌ای‌ قراردادی ما را به فهم جامعی از تعاملات میان حمل‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی میرساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply management from a logistics service provider perspective

چکیده [English]

The last few years have seen increasing recognition of the work of logistics service providers, as well as the significance of functioning supply relationships. This paper proposes an alternative view of supply management that builds on the observation that traditional supply chain management focuses on logistics clients rather than the service providers themselves. The paper utilizes the 4 Resource Interaction tool to illustrate how a logistics service provider faces different idea structures and activated structures than its clients in three different markets. The resulting resource perceptions and preferred resource combinations create tensions and tradeoffs between the logistics service provider and its clients. Unchaining logistics from the conventional chain structures achieves a more comprehensive understanding of interactions between shippers and logistics service providers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics service provider Supply management Systematic resource combining