روش‌شناسی ساختارمند برای ارزیابی و انتخاب در زنجیره تأمین

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) یکی از راهبردهای رقابتی به کار گرفته شده در شرکت‌های جدید و هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین، یکپارچه‌سازی تأمین‌کنندگان مختلف برای تأمین تقاضای بازار است. با این وجود، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده نقش بسیار مهمی در ایجاد یک زنجیره‌ تأمین مؤثر دارد. تمرکز روش‌های سنتی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان بر روی نیازهای هر یک از شرکت‌ها بوده است و کل زنجیره‌ تأمین را در‌ نظر نمی‌گرفت. از این‌رو، این تحقیق روش‌شناسی ساختارمندی‌ را بر مبنای طرح معماری یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین، برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده ارائه می‌کند.
جهت گسترش و پیشرفت روش شناسی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین، ابتدا راهبردهای رقابتی شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) مشخص می‌شود. معیار و شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده بر اساس راهبردهای رقابتی انتخاب می‌شوند تا از این طریق، چارچوبی برای انتخاب تأمین‌کننده به‌وجود آید. پس از آن، تأمین‌کنندگان بالقوه از طریق روش‌ تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) غربال می‌شوند. رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بالقوه‌ از‌ طریق روش‌ شباهت‌ به‌ گزینه ایده‌آل (TOPSIS)، که یک روش تصمیم‌گیری چند معیاره است، انجام می‌شود. در نهایت نیز از صنعت نساجی تایوان برای بیان امکان و کاربرد روش‌شناسی پیشنهادی‌ استفاده شده است. این تحقیق روابط مشارکتی و مدیریت تأمین‌کنندگان بالقوه را تسهیل می‌کند تا از این طریق بتواند به افزایش قابلیت و‌ کیفیت توسعه محصول، کاهش زمان و هزینه چرخه عمر محصول و در پی‌ آن، به افزایش قابلیت بازاریابی محصول کمک کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structured methodology for supplier selection and evaluation in a supply chain

چکیده [English]

Supply chain management (SCM) is one of the most important competitive strategies used by modern enterprises. he main aim of supply chain management is to integrate various suppliers to satisfy market demand. Meanwhile, supplier selection and evaluation plays an important role in establishing an effective supply chain. Traditional supplier selection and evaluation methods focus on the requirements of single enterprises, and fail to consider the
entire supply chain. Therefore, this study proposes a structured methodology for supplier selection and evaluation based on the supply chain integration architecture. In developing the methodology for supplier selection and evaluation in a supply chain, enterprise competitive strategy is first identified using strengths weaknesses opportunities threats (SWOT) analysis. Based on the competitive strategy, the criteria and indicators of supplier selection are chosen to establish the supplier selection framework. Subsequently, potential suppliers are screened through data envelopment analysis (DEA). Technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), a multi-attribute decision-making (MADA) method is adapted to rank potential suppliers. Finally, the Taiwanese textile industry is used to illustrate the application and feasibility of the proposed methodology. This study facilitates the improvement of collaborator relationships and the management of potential suppliers to help increase product development capability and quality, reduce product lifecycle time and cost, and thus increase product marketability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Supplier selection
  • DEA
  • MADA
  • TOPSIS