بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند غیرعامل در نیروی انتظامی

چکیده

تغذیه برای بقای حیات و محافظت در برابر بلایا دو عامل اساسی و مورد توجه انسان از بدو خلقت بوده است. تأمین غذا در بین نیروهای مسلح از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد و آماد و پشتیبانی نیروها همواره سعی دارند با مد نظر داشتن دو اصل بنیادی لجستیک یعنی تأمین به مقدار مناسب و در زمان مناسب مبادرت به تهیه، تأمین، توزیع، نگهداری و ذخیره‌سازی جیره غذایی در تمامی شرایط از جمله وضعیت خاص (پدافند غیرعامل، بحران، اضطرار، جنگ) حفظ کنند تا با پایداری در آماد رسانی موجب تداوم مأموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه شوند. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت تأمین جیره‌های غذایی طرح پدافند غیرعامل در ناجا برای شرایط خاص می‌باشد که با روش توصیفی- پیمایشی از طریق پرسش‌نامه و بررسی میدانی انجام گردیده و جامعه آماری مورد مطالعه‌، فرماندهان و کارکنان شاغل در یگان‌های ویژه و امداد در یگوپ ناجا، فاتب، البرز و قزوین بوده‌اند که جمع آن‌ها به تعداد 112 نفر است و شمارش آن به صورت کامل انجام گردید. بر اساس نتایج حاصله‌، کارکنان و فرماندهان یگان‌های اجرایی ناجا از مؤلفه‌های تأمین جیره از نظر زمان مناسب و اثر‌گذاری تأمین جیره بر تداوم مأموریت نیرو رضایت داشته و از مؤلفه‌های تأمین جیره غذایی از نظر میزان و رعایت استاندارد تغذیه رضایت مطلوب را نداشتند و نیز از بین شاخص‌های ارزیابی شده‌، شاخص تأمین جیره‌های غذایی به صورت پکیج (بسته‌بندی) در شرایط خاص بیش‌ترین اثر‌گذاری را داشته و امتیاز بالایی کسب کرده و شاخص کفایت بودجه واگذاری متناسب با تأمین جیره غذایی طرح پدافند‌ غیرعامل در ناجا کم‌ترین امتیاز را به دست آورده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asurvey on food ration in passive defense plan for police

چکیده [English]

Nutrition for survival and protection against natural disasters are two major factor of concern from beginning of creation. Food supplyhas a paramount value in the armed forces. Logistics always tryin regard to two fundamental principles of logistics that is supply in appropriate amount and time, to venture into the preparation, supply, distribution, maintenance and storage of the ration in all circumstances, including special situation (passivedefense, crisis, urgency, war); therefore, it can be caused to the stability of personnel mission and security of feeding.
The end of this study is investigation of the status of food rations of passive defense ofNAJA inspecific circumstances. It is a descriptive - survey study and has been conductedby questionnaires and field studies. Population of the study is included staff and commanders of special units and relief ofNAJA,Fateb, Alborz, Qazvin, which were up to 112 people and all of counting was done.
Based on these results, staff and commanders ofNAJAs executive units were satisfiedfromappropriate time and efficiency ofthe rationsupply on continuous duty of forces. But they weren’t quite satisfied from deal and standard of nutrition. Among evaluated indexes, supply of rations in thepackage form (packaging) have the greatest impact in the certain circumstances and achieve high scores and adequacy of funds in accordance with the ration supply of passive defense ofNAJA has the lowest score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mission
  • supply
  • Crisis
  • ration