بررسی چرخه عمر ایمنی کالا در مرحله تولید و نقش آن در زنجیره تأمین

چکیده

در‌ دنیای امروز، تمامی کسب و کارها و صنایع موجود به دنبال افزایش میزان بازدهی و بهره‌وری خدمات یا محصولات خود هستند. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در طول چرخه عمر سازمان، نکته‌ای است که تنها با در نظر‌ گرفتن جوانب مدیریتی مختلف در تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین حاصل خواهد شد. یکی از این نکات با اهمیت در طول عمر سازمان‌ها رعایت مسائل ایمنی است، چرا که با رشد و‌ توسعه صنعت و فن‌آوری پس از‌ انقلاب صنعتی (نیمه دوم سده هجدهم) علاوه بر بهبود وضع زندگی، افزایش سطح تولید و راحت‌تر شدن کارها، مشکلاتی از قبیل قرار گرفتن افراد در معرض خطرات و تهدیدهای بی‌شمار، به‌وجود آمد. با گذشت زمان، توجه به مسائل ایمنی و بهداشت اهمیت بسیاری پیدا کرده و مشخص‌ شد که این نکات باید با استفاده از روش‏های مشخص در طول عمر سیستم، تجزیه و تحلیل شود. تعداد زیادی از استانداردها و پیشنهادهای جهانی نیز با همین هدف تدوین گردیده‏اند.
در این مقاله سعی بر این است با ارائه مفهوم تفکر چرخه عمر ایمنی، نوع جدیدی از نگرش به مفهوم ایمنی را به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های زنجیره تأمین، بسط داده و قدمی در جهت افزایش بهره‌وری در طول عمر سازمان‌ها برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigaton of the safety life cycling in the production of goods and its role in the supply chain

چکیده [English]

Todays, all businesses and industries looking to increase the efficiency and productivity of their products or services.Productivityincreasing and reduce in costs throughout the life cyclewill be achieved just by consideration the aspects of supply chain management in all circles.One of the important aspects of life oforganizational is observation of safety issuesbecause the development of industry and technology since the Industrial Revolution (the second half of the eighteenth century) improved quality of lifeincreased productivity and caused the tasksdone more comfortable, , in addition it causedproblems such as exposingpeople to numerous threats and dangers.
Over time, health and safety issues are most importedand it is found that these points should be analyzedusing the certain methods in lifetime of the system. A large number of international standards and recommendations have been developed with the same goal.
This paper is an attempt to present the meaning of safety life cycle and therefore expand a new attitudeto the safety concept, as one of the supply chain infrastructure, and take steps to improve productivity over the life of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improved safety
  • product life cycle
  • safetylife cycle thinking
  • green strategy
  • 6REtheory
  • lostworking days