نقش روابط شخصی در تسهیل ارتباطات زنجیره تأمین

چکیده

در حالی که در مورد اهمیت ارتباط میان شرکت‌ها در زنجیره‌ تأمین به خوبی در ادبیات پرداخته شده است، چگونگی تأثیر روابط فردی کارکنان بر ارتباطات شرکت به شرکت مغفول مانده است. تمرکز مطالعه حاضر بر پژوهش‌های کمی در‌ مورد نقش متمرکز روابط شخصی (یعنی دوستی) غیر کاری بین کارکنان شرکت‌های شریک زنجیره تأمین و به طور خاص در مورد چگونگی تأثیر کسب‌ و کار چنین روابطی در فرآیندهای ارتباطی می‌باشد. از آنجا که تحقیقات در این زمینه محدود است، روش‌های کیفی مطرح‌ شده برای ارزیابی پدیده‌های نو‌ظهور‌ تحقیق بسیار مناسب بوده و نظریه مبتنی بر ساختار از طریق مصاحبه‌های‌ شبه ساختار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه بین فردی ارتباط‌ کاری را از طریق ظهور چهار زمینه فرآیند، تسهیل می‌کند؛ در‌ نتیجه تجزیه و تحلیل ما این است که نظریه‌ اولیه مربوط به چگونگی‌ تفاوت‌ دو لایه مختلف شبکه‌های اجتماعی‌ (روابط شخصی و ارتباطات درون سازمانی) مربوط در درون مجموعه زنجیره تأمین‌ را توسعه دهیم. مفاهیم برای تحقیقات آینده نیز در نظر گرفته شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personal relationships in facilitating supply chain communications

چکیده [English]

While the importance of communication between companies within the supply chain has been well established in the literature, a number of gaps remain pertaining to how individual level employee relationships influ‌ence firm to firm communications. One such gap in the literature repre‌sents the focus of the current study; little research has addressed the role of nonwork focused personal relationships (i.e., friendships) formed between employees of supply chain partner firms, and specifically how such relationships impact business related communication processes. Because research in this area is limited, and qualitative methods are con‌sidered most appropriate to assess emergent research phenomena, grounded theory building (Strauss and Corbin 1990) via semi structured interviews was undertaken. The results reveal that interpersonal relation‌ships facilitate business communications through four emergent process themes. Our analysis thus allows us to develop initial theory related to how two different personal social network layers —personal relationships and inter organizational communications —relate within supply chain set‌tings. Implications for future research are also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral supply chain management
  • partnering
  • supplier management
  • qualitative data analysis
  • grounded theory building