ساخت پوشش محافظ نانوکامپوزیتی آنتی‌‌فولینگ و بررسی عملکرد آن برروی بدنه شناور رعد 40

چکیده

موضوع رشد خزه و جلبک‌های چسبنده به بدنه شناورهای دریایی یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که هزینه‌های اقتصادی سنگینی را در ‌پی ‌دارد. خزه‌های سخت و نرم موجب افزایش‌ وزن، افزایش اصطکاک سطح با آب‌‌ دریا، افزایش مصرف‌ سوخت، کاهش سرعت و قدرت مانور، آسیب به بدنه و بسیاری دیگر از عوارض‌جانبی مختلف می‌گردد. در این پژوهش نوع جدیدی از پوشش‌های زیست سازگار و آنتی‌فولینگ نانوکامپوزیت پایه اپوکسی حاوی نانو‌ذرات اکسید روی ساخته شده و بر‌روی بخشی از بدنه شناور رعد40 اعمال گردید. قسمت‌هایی از یک سمت شناور پوشش داده شد و نیمه متناظر آن به‌عنوان شاهد بدون پوشش در‌نظر‌گرفته شد. این شناور تحت شرایط عملیاتی در محیط خلیج‌ فارس مورد استفاده و مانور قرارگرفت و همچنین برای مدت دو ماه در یک موقعیت ثابت و مناسب برای رشد خره قرار داشت. نتایج بررسی‌های سطحی و مقایسه سطوح شاهد و پوشش‌ داده‌‌ شده، عملکرد بالای پوشش نانوکامپوزیتی را در جلوگیری کامل از رشد خزه سخت صدف بارنیکل و هم‌چنین کاهش قابل توجه حجم خزه‌های نرم را در کنار چسبندگی بالای پوشش به سطح بدنه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manufacture of antifouling nanocomposite protective coatings and investigation of its performance on Ra'ad 40 floating bodies

چکیده [English]

Subjects of moss growth and adherent algae to the marine vessels body are one of the major problems that have a heavy economic cost. Hard and soft mosses cause the increasing in weight, expanding in friction with the sea level, increased fuel consumption, reducing in speed and maneuverability, damage to the body and many other side effects. In this study, a new type of biocompatible and antifouling coatings with epoxy based containing nanoparticles of zinc oxide are made on the part of the ra'ad 40floating body. Parts of the vessel were covered and the corresponding half as the control wasn’t coated. The vessel was used under operating conditions and maneuvers in the Persian Gulf for 2 months and was suited in a fixed position suitable for moss growth. Superficial examined and compare the results of the control surfaces to coated one demonstrate the high-performance of nanocomposite coatings in growth prevention of Barnykle hard shelled algae and also significantly reduce the volume of soft moss in the adhesion of the coating of the body surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine vessels
  • antifouling coatings
  • nanocomposite
  • nanoparticles of zinc oxide