سناریوهای بخش خدمات لجستیکی: تحلیلی مبتنی بر روش دلفی برای سال 2025

چکیده

صنعت خدمات لجستیک با پیشرفت های آینده در سراسر جهان به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از این رو، ایجاد سناریو های آینده مبنای مهمی برای توسعه راهبردهای بلند مدت است. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که عدم آگاهی درباره سناریو های آینده هنوز هم در میان محققان و فعالان لجستیکی وجود دارد. در این مقاله، از روش برنامه ریزی سناریو استفاده شده و یافته های مطالعه جامع سناریو درباره آینده صنعت خدمات لجستیک در سال 2025 مبتنی بر روش دلفی ارائه گردیده است. مهمترین نوآوری این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته، توسعه سناریوهای احتمالی و غیر قابل پیش بینی آینده است که مبنای ارزشمندی را برای ایجاد و توسعه راهبردها در صنعت خدمات لجستیک فراهم می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario for the Logistics Services Industry: An Delphi- based analysis for 2025 Authors: Heiko - Darkow

چکیده [English]

The logistics services industry will be significantly affected by the future developments throughout the word. Therefore, developing future scenarios is an important basis for long-term strategy development. Neverthelss, research exposes that there is a lack of awareness among logistics researchers and practitioners about future scenarios. In this paper, we apply scenario planning and present the findings of an extensive Delphi-based scenario study on the future of the logistics services industry in the year 2025. The major contribution of our research is the development of probable and unforeseen scenarios of the future which may provide a valuable basis for strategy development in the logistics services industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future
  • Scenarios
  • Delphi
  • Strategy
  • Logistics service industry