رتبه‌بندی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در پلیس ایران به روش TOPSIS فازی

چکیده

جهانی‌سازی، افزایش سازمان‌های دولتی و غیردولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است‌ سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به‌کارگیری مدیریت زنجیره‌ تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه‌کننده مدیریت زنجیره‌ تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره‌وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد‌ کل زنجیره‌ تأمین است.‌ در این‌ مقاله به شناسایی مقتضیات (محرک‌ها، موانع، اقدامات و نتایج) لازم جهت دست‌یابی به مدیریت زنجیره‌ تأمین سبز در پلیس ایران پرداخته شده است. سپس اقدامات لازم جهت دست‌یابی به مدیریت زنجیره‌ تأمین سبز استخراج شده و این اقدامات برای نهایی شدن از طریق پرسش‌نامه به نظر سنجی خبرگان گذاشته شده و در نهایت اقدامات اجرایی به کمک روش TOPSIS فازی اولویت‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The requirements of the Green Supply Chain Management fulfill Ranking in Iranian police by phasic TOPSIS method.

چکیده [English]

Globalization, increased governmental and nongovernmental organizations and the pressure and demands of customers concerning compliance with environmental problems has led to organizations pay to reviewing the necessary steps of implement green supply chain management, to improve environmental and economic performance. Green supply chain management integrates supply chain management with environmental requirements at all stages of product design, selection and procurement of raw materials, production, distribution and transmission processes, and finally, after use, delivery management, recycling and reuse of in order to maximize the amount of energy and resource efficiency by improvement of performance of the entire supply chain. In this paper we identify the needs (motivators, barriers, actions and results) needed to achieve a green supply chain management of Iranian police. Then the necessary measurements were extracted to achieve to the green supply chain management and this measurements have been finalized through a questionnaire survey of experts and finally executive measurements will prioritize by phasic TOPSIS method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • green supply chain management
  • phasic TOPSIS
  • Iranian Police