بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی

چکیده

پوشش‌های بالستیک در بخش‌های مختلف صنایع نظامی- انتظامی، به ویژه در دو حوزه پوشش‌های سخت و نرم جهت حفاظت از جان افراد و تجهیزات رزم، نقش اساسی را به عهده دارند. بر همین اساس با توجه به اهمیت این الیاف در‌ حفظ‌ جان نیروهای‌ مسلح و همچنین قیمت بالای آن‌ها باید دقت زیادی در مراحل خرید و نگهداری آن‌ها نمود و با شناخت کافی و دقیق در این عرصه حاضر شد. از این‌رو و با توجه به اهمیت تأمین‌ و نگهداری این نوع پوشش‌ها، در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن معرفی کلی الیاف بالستیک ام فایو، اسپکترا، توآرون، داینیما، کولار و زایلن بر مبنای ماهیت شیمیایی آن‌ها، به انواع محصولات و خصوصیات این الیاف نیز پرداخته شود تا به عنوان یک مطالعه کاربردی در امور نظارت، تأمین، نگهداری و تجهیز بخش‌های مختلف نیروهای مسلح ‌مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of properties of Some ballistic fibers and their applications in military-Police equipment

چکیده [English]

Ballistic covers play a major role in different parts of the defense industry, particularly in the field of soft and hard coatings for the protection of life and combat equipment. Accordingly, given the importance of the fibers in the preserve the lives of Armed forces and high price of them, they must take great care in the buying and maintaining process and appear with sufficient knowledge and careful in this area.
Hence, due to the importance of this type providing and maintaining, this article has been attempted in addition to a general introduction of M5, Spectra, Toaron, Dynyma, Kevlar and xylene ballistic fibers based on their chemical nature, the types of products and the properties of these fibers is also discussed to be used as a practical study in regulatory, procurement, maintenance affairs and equipment of various parts of the armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ballistic fibers
  • M5
  • Spectra
  • Toarun
  • Dynyma
  • Kevlar and Xylene